Louis Rector

 

 

 

 

Veel opleiders en consultants gaan van het standpunt uit dat zij (nieuwe) kennis aan een groep moeten overdragen en oplossingen aan de organisatie moeten aanreiken.

Voor mij is dat anders.

Ik ga ervan uit dat de kennis al grotendeels aanwezig is, maar nog niet 'bewust' gehanteerd kan worden.

Bij organisatieveranderingen neem ik als vertrekpunt dat de vereiste deskundigheid om de sterktes binnen de organisatie te optimaliseren en de gewenste veranderingen door te voeren al voor een groot deel beschikbaar is.

De dynamiek in de groep gebruik ik om een mentaliteitsverandering op gang te brengen en de veranderingen binnen de organisatie vanuit de basis te laten groeien. Een dergelijk traject is een avontuur, zowel voor de deelnemers als de begeleider.

In mijn ‘rugzak’ heb ik meer dan 20 jaar ervaring in management en leidinggeven bij Corelio, TNT Post Group en USG People. Sinds 2004 deel ik mijn ervaring met organisaties en hun medewerkers. Daarbij is Appreciative Inquiry de basis waarop alle andere methodes die ik heb leren kennen, geënt worden.

 

 

© Antropos bvba 2009-2019